Dürli mobil enjamlary öndürýän “Xiaomi” kompaniýasy “Mi Air Charge” atly zarýad beriji satuwa çykarmaga taýýarlyk görýär. Bu zarýad beriji ulgamy öýüňizde ýa-da iş ýerleňizde gurnap bolýar. Enjam smartfonlara geçirijisiz zarýad bermegi üpjün edýär. Ulanyjylara ýeňillik döretjek bu enjamyň bir wagtda birden köp smartfona zarýad berip bilýändigi bellenilýär. Mobil enjamlary sazlamalardan düzen ýagdaýyňda bu enjam olara uzakdan belli bir aralykdan zarýad berýär.