UEFA Çempionlar ligasynda çärýek finalyň jogap oýnunda “Çelsi” öz meýdançasynda “Portony” kabul etdi. Bir hepde ozal, Portugaliýadan ýeňiş bilen (2-0) dolanan “Çelsi” öz meýdançasynda 1-0 ýeňilse-de, ýarym finala çykmagy başardy. Portugal toparyna ýeňiş getiren ýeke-täk goly 90+4-nji minutda üstaşyr urgy bilen Mehdi Taremi derwezä girizdi. Ýöne bu ýeňiş “Porto” toparynyň ýarym finala çykmagyna ýeterlik bolmady. Şunlukda, iki oýnuň netijesi boýunça “Çelsi” 2-1 öňe saýlanyp, 2014-nji ýyldan soň, 8-nji gezek ýarym finalda oýnamaga hukuk gazandy. “Çelsiniň” ýarym finaldaky garşydaşy “Liwerpul”–“Real Madrid” duşuşygynyň ýeňijisi bolar.