UEFA Çempionlar ligasynda ýarym finalçylaryň hemmesi belli boldy. Düýn gijeki oýunlarda-da birinji duşuşyklarda artykmaçlyk görkezen toparlar ýarym finala çykdy.

Madridde 3-1 utulan “Liwerpul” öz meýdançasynda “Realy” kabul etdi. Çekeleşikli geçen oýunda ýer eýeleri ilkinji minutlardan başlap örän amatly pursatlary elden giderdi. Şeýlelikde, golsuz tamamlanan oýundan soň “Real Madrid” 2 ýyllyk arakesmeden soň ýarym finala adyny ýazdyrdy. 2011-2018-nji ýyllar aralygynda yzly-yzyna 8 gezek ýarym finala çykan “Real Madrid” ýaryş Çempionlar ligasyny alany bäri 14-nji sapar iň gowy dörtlüge düşmegi başardy. Umumylykda bolsa UEFA-nyň birinji derejeli klub bäsleşiginde 30-njy gezek ýarym finalda oýnamaga hukuk gazandy.

Angliýadaky bäsleşikleriň ählisinde-de çempionlygyň daşynda galan Liwerpul möwsümi kuboksyz tamamlar. “Liwerpul” 2021-nji ýyla geçip, “Anfield”-däki 9-njy duşuşygynyň 7-sinde gol geçirip bilmedi.

“Real Madrid” 27-28-nji aprelde oýnaljak ýarym finalda başga bir iňlis kluby “Çelsi” bilen duşuşar.