Germaniýanyň çempionaty “Bundesligada” çempion “Bawariýa” öz meýdançasynda “Augsburgy” 5-2 hasabynda ýeňdi. Oýunda 90-njy minutda tapawutlanan Robert Lewandowski möwsümdäki 41-nji goluny geçirip, bir möwsümde iň köp gol geçiren oýunçy rekordyny Gerd Müllerden almagy başardy. Müller 1971/72 möwsüminde bir möwsümde 40 gol geçiripdi.

* * *

“Bundesliganyň” soňky tapgyrynda öz meýdançasynda “Borussiýa M” toparyndan 4-2 utulan “Werder” topary aşaky liga düşdi. Myhmanlaryň 4-0 öňe saýlanan duşuşygynda ýer eýeleriniň 2 jogap goly ýeňşe hem-de ligada galmaga ýeterlik bolmady. Şunlukda, Bremen şäheriniň “Werder” topary 41 ýyldan soň aşaky liga düşdi. “Bundesligada” başga bir topar “Şalke” hem 30 ýyldan soň aşaky liga düşüpdi. Soňky tapgyrda “Şalkeni” 1-0 ýeňen “Köln” ligada galmak üçin “Bundesliga II”-de 3-nji ýeri eýelän topar bilen özara güýç synanyşar.