“Serie A”-da möwsümi 2-nji ýerde tamamlan “Milan” toparynyň derwezeçisi Janluiji Donnarumma klub bilen täze şertnama baglaşmakda ylalaşmady. Bu barada topary sport direktory Paolo Maldini habar berdi. Ol 2015-nji ýyldan bäri “Milanda” yzygiderli çykyş edip gelýän 22 ýaşyndaky derwezeçi barada: “Milanyň ýeňişlerinde uly paýy bolan we sylagy uly bolan biri bilen ýolumyzy aýyrýarys. Oňa üstünlik arzuw edýäris” diýdi.

Topar derwezeçiniň menejeri Mino Raiola sebäpli köp wagtdan bäri şertnamanyň tölegi babatda Donnarumma bilen ylalaşyp bilmän gelýär. “Milandan” ýyllyk 10 million we menejeriniň hakyny aýratynlykda isleýän Donnarumma topar bolsa 8 million ýewrodan köp töläp bilmejekdigini beýan etdi. “Milanyň” ozalky oýunçylaryndan Ambrosini bolsa, 2 million ýewro üçin Janluiji uly klubdan gaýtdy diýip, derwezeçini eden hereketini ýazgardy.

Donnarummanyň ornuna Menýan

Gelejekki Buffon hökmünde görülýän Donnarumma 2015-nji ýylda 16 ýaşynda “Milanyň” derwezesini gorap başlady. Ol şu wagta çenli “Serie A”-da 215 duşuşyk, umumylykda “Milanda” 251 duşuşyk geçirdi

“Milan” Donnarummanyň ornuna Fransiýanyň çempiony “Lilliň” 25 ýaşyndaky derwezeçisi Maýk Menýan bilen 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Tamamlanan möwsümde 38 oýnuň 21-sinde derwezesine gol goýbermedik Menýan üçin “Milan” kluby “Lill” toparyna 15 million ýewro tölär.

Şeýle-de Donnarumma “Ýuwentus” ýa-da “Barselona” bilen şertnama baglaşyp biler.