Mälim bolşy ýaly, Lionel Messi 1-nji iýuldan bäri klubsuz. Barselona bilen şertnamasy tamamlanan oýunçy häzirki ýagdaýda erkin agent ýagdaýynda. “Barselona” topary super ýyldyz bilen şertnama baglaşmagyň aladasynda. Ýöne häzirki ýagdaý şertnama baglaşmak ýeňil düşjege meňzänok. Sebäbi “La Liganyň” degişli ýolbaşçylary şertnamanyň maliýe kriteriýalaryna gabat gelinmegini isleýärler. Ýagny “Barselonanyň” Messi bilen şertnama baglaşmagynyň 2 ýoly bar. Olaryň birinji katalonlaryň aýlyk tölegleriniň býujetini sazlamagynyň, çäklendirmeden geçmezligi gerek. Onuň üçinem käbir oýunçylaryny başga toparlara ugratmaly boljak. Şol sebäpden hem geçen ýyl 31 million ýewro berip transfer eden portugaliýaly futbolçysy Trinkaony Wulwerhemptona ugratdy. Metteus Fernandeşiň şertnamasyny ýatyrdy. Junior, Samuel Umtiti ýaly oýunçylary-da gysga wagtdan klubdan ugratmakçy bolýan klubuň bu transferleri-de ýeterlik bolmaz. Olaryň hataryna ýene 2-3 oýunçyny goşmaly bolarlar.

Messi bilen şertnama baglaşmagynyň 2-nji bir ýoly-da Messiniň aýlyk hakyndan juda köp mukdardan ýüz öwürmegi gerek. Öňümizdäki günlerde wakanyň nähili boljakdygy aýan bolar.

Eýýäm PSŽ topary-da Messä hemme taraplaýyn ýokary bolan şertnamany teklip hem etdi. Messi bolsa häzirlikçe bar küýüniň Kopa Amerika ýaryşydygyny belledi. Bu barada AS gazeti habar berýär.