“Canalys” -yň habaryna görä, “Xiaomi” şu ýylyň ikinji çärýeginde “Apple” -den öňe geçip, dünýäde satyş we öndürijiligi boýunça ikinji orunda durýar. Diňe bir çärýekde “Xiaomi” smartfon iberilişini 83 göterim artdyrmagy başardy. “Xiaomi” indi bazaryň 17% -ine eýe. “Samsung” bazaryň 19% -i bilen birinji ýerde durýar, häzirki wagtda “Apple” 14% -e eýe bolup sanawda üçünjiligi eýeleýär. “Canalys” -yň analitigi Ben Stanton “Xiaomi” smartfonlarynyň ortaça satuw bahasynyň “Samsung”-dan 40 göterim, “Apple” -den 75% pesdigini belleýär. Bu üpjünçiliginiň ösmegine, esasan hem, bazardaky islegiň ýokarlanmagyna aç-açan goşant goşýar. Ikinji çärýekde “Xiaomi Mi 11” smartfonlaryň üpjünçiligini ep-esli ýokarlandyrmagy başardy: Latyn Amerikasynda 300%, Afrikada 150% we Gündogar Ýewropada 50%.