Dünýäde jemi 3 milliard 622 milliondan gowrak koronawirusa garşy sanjym edilendigi mälim edildi. Bu ugurda Hytaý 1 milliard 447 million doza bilen birinji ýerde durýar. Ýewropa Bileleşigi ýurtlarynda jemi 426 million doza sanjym edilipdir. Hindistanda bu görkezijiniň 404 million dozadygy mälim edildi. Dünýä ýurtlarynda taryhdaky iň uly we giň möçberli sanjym kampaniýasy gyzgalaňly ýagdaýda dowam edýär.

“Bloomberg” neşiriniň toplan maglumatlaryna görä, häzirki wagtda her günde 32,4 million doza sanjym edilýändigi mälim edildi.