Amerikanyň Milli Basketbol Ligasy NBA-da çempion belli boldy. Ilkinji 2 oýunda asgyn gelen “Milwaki Baks” soňky 4 duşuşykda “Finiks Sans” toparyndan üstün çykmagy başardy. Final oýunlarynyň 5-nji duşuşygynda myhmançylykda 123:119 ýeňiş gazanan “Milwaki Baks” 6-njy duşuşygy öz meýdançasynda geçirdi. Topary ýyldyzy Ýannis Antetekunmponyň 50 utuk 14 ribaund, 5 blok görkezijiler bilen çykyş eden duşuşygynda “Milwaki Baks” 105:98 hasabynda ýeňiş gazandy. Şeýlelikde, umumy hasapda 4:2 öňe saýlanan “Milwaki Baks” topary 50 ýyldan soň NBA-nyň çempiony bolmagy başardy. Bu olaryň ikinji çempionlygy bolup, topar mundan öň 1971-nji ýylda çempionlyk gazanypdy.

Final duşuşyklarynyň iň ökde oýunçysy (MVP) diýlip, çempion toparyň gresiýaly ýyldyzy Ýannis Antetokunmpo saýlandy. Ol final oýunlarynda Şakil O’Nilden soň ortaça 40 utuk, 10 ribaundlyk netije görkezen ikinji basketbolçy boldy. Galyberse-de, Ýannis Antetokunmpo basketbolyň iki ägirdi Maýkl Jordan we Hakim Olajuwondan soň 3 baýragy alan ýagny, adaty möwsümiň iň ökde oýunçysy, ýylyň goragçysy hem-de final oýunlarynyň iň ökde basketbolçysy saýlanan üçünji oýunçy hökmünde hasaba alyndy.