Tokio 2020 tomusky Olimpiýa oýunlarynda futbol duşuşyklaryna düýn badalga berlipdi. Bu gün erkekleriň arasyndaky duşuşyklar geçirilip, “D” toparçada Braziliýanyň Olimpiýa topary bilen Germaniýanyň Olimpiýa topary duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda braziller samba görkezdi. Esasan hem 1-nji ýarymda şowly oýun görkezen brazilleriň ýyldyz oýunçysy Rişarlison ýarym sagatda het-trik etdi. Ol 7-nji, 22-nmji we 30-nji minutlarda tapawutlandy. Brazilleriň 3 goluna 2-nji ýarymda 2 gol bilen jogap beren nemesleriň gollaryny 57-nji minutda Amiri, 83-nji minutda-da Açe derwezä girizdi. Oýnuň 90+4-nji minutynda Paulinio oýna soňky nokady goýup, altyn medalyň soňky eýesi Braziliýanyň U23 ýygyndysy 4-2 hasabynda ýeňşini baýram etdi.

Toparçanyň beýleki oýnunda Kot-D’Iwuar Saud Arabystanyny 2-1 ýeňdi.

“A” toparçada Meksika Fransiýany 4-1, ýer eýesi Ýaponiýa Günorta Afrikany 1-0 utdy.

“B” toparçada Täze Zelandiýa Günorta Koreýany 1-0, Rumyniýa-da Hondurasy 1-0 ýeňdi.

“C” toparçada-da Awstraliýa Argentinany 2-0 utdy. Ispaniýa bilen Müsür golsuň deňme-deň oýnady.