Tokio 2020-de dzýudo boýunça geçirilen ýaryşlaryň ikinji gününde taryhy waka boldy. Erkekleriň arasynda 66 kg agram derejesinde çykyş eden ýaponiýaly 23 ýaşyndaky Hifume Abe ýeňiş gazandy. Şol gün onuň özünde iki ýaş kiçi jigisi Uta Abe zenanlaryň arasyndaky 52 kg agram derejesinde altyn medal gazandy. Şeýlelikde, doganlar Abeler Olimpiýa oýunlarynyň taryhynda ýekeleýin sport görnüşinde bir günüň dowamynda altyn medal alan ilkinji doganlar hökmünde hasaba alyndy.

Hifube Abe finalda gruziýaly Waža Margwelaşwilini ýeňlişe sezewar etdi. Uta Abe bolsa finalda Ýewropanyň çempiony, fransiýaly Amandin Buşardan üstün çykdy.