Olimpiýa oýunlarynyň ählisinde maksatnama bar bolan fehtowaniýa boýunça ýaryşlaryň sablýa görnüşinde erkekleriň arasynda wengriýaly Aron Silagi altyn medal gazandy. Bu onuň ýekeleýin sablýa ýaryşynda gazanan 3-nji Olimpiýa altyn medaly bolup, ol 2012-nji ýylda Londonda, 2016-njy ýylda Rioda münberiň iň ýokary basgançagyna çykdy. 31 ýaşyndaky Silagi sablýa görnüşinde 3 altyn medal alan ilkinji türgen diýlip hasaba alyndy. Bu altyn medal fehtowaniýanyň sablýa görnüşinde wengerleriň gazanan 13 altyn medaly boldy.

Erkekleriň arasyndaky sablýa görnüşiniň finalynda 4-nji gezek Olimpiada gatnaşan Silagiden asgyn gelen italiýaly Luiji Samele 2-nji, koreýaly Kim Žun-hwan 3-nji ýeri eýeledi.