Dünýä boýunça häzire çenli 3 milliard 859 million dozadan gowrak koronawirus sanjymy edilendigi habar berildi. Bu ugurda Hytaý öňdeligi eýeleýär. Ýurtda amala aşyrylan koronawirus sanjymynyň dozasy ilat sanyndan hem geçip, 1 milliard 538 milliondan gowrak boldy. Ýewropa Bileleşigi ýurtlarynda 450 million doza sanjym edildi. Hindistanda bu görkezijiniň 433 milliondygy mälim edildi. Soňky maglumatlara görä, her günde ortaça 33,7 million doza sanjym edilýär. Täze sanjymlara rugsat berilmegi we üpjünçiliginiň artdyrylmagy bilen gündelik edilýän sanjymyň artmagyna garaşylýar.