1951-nji ýylda surata düşürilen “Superman” filmi köpleriň söýgüsini gazanypdy. 1978-nji ýylda “Betmen Supermena garşy” atly nobatdaky bölüm tomaşaçylara ýetirildi. Indi bolsa, filmiň baş gahrymanyň garaýagyz bolan nusgasy peýda bolar. Gender deňligi syýasatyna eýerilip düşüriljek filmde baş keşbi amerikaly aktýor Maýkl B.Jordan janlandyrar. “HBO Max” platormasynda görkeziljek filmde “Wal-Zod” atly “DC komiks” seriýasyndaky garaýagyz gahrymanyň ykbaly barada gürrüň berler. Filmlerdäki täze keşpler geljekki nesilleriň ukyplaryny ýüze çykarmaga höweslendirmek maksady bilen saýlanyp alyndy. Filmiň haçan düşürilip başlanjakdygy barada häzirlikçe maglumat berilmedi.