Tokio 2020-de kanoe ýaryşlarynyň slalom C-1 görnüşinde awstraliýaly Jessika Foks ýeňiş gazandy. Onuň görkezen wagty 105,04 sekunda deň boldy. Şeýlelikde, 27 ýaşly türgen ahyry Olimpiýa oýunlarynda altyn medal gazanmagy başardy. Ol London 2012-de bürünç, Rio 2016-da kümüş medal, hatda Tokio 2020-de hem slalom K-1 görnüşinde bürünç medal alypdy. Tejribeli türgen ahyry üçünji gezekde altyn medala mynasyp boldy. Ol bu ugurda Beýik britaniýaly Mallori Franklinden hem-de germaniýaly Andrea Herzogdan üstün çykmagy başardy.