Häzirki wagta çenli Tokio 2020-de kanadaly olimpiýaçylar umumylykda 12 medal gazandylar. 3 altyn, 4 kümüş, 5 bürünç medal gazanan Kanadanyň medal alan ähli türgeni-de zenanlardyr. Şol medallaryň 5-sini ýüzüji gyzlar gazandy. Şol sanda altyn medallaryň 3-si ýüzmekden, beýleki biri-de küreklemek ýaryşyna degişlidir. Ýüzüjiler – Kaýli Masse, Meggi MakNeil, Penni Oleksiak dagynyň atlary şol 12 medalyň ikisinde bar. Başgaça aýdylanda olaryň hersi 2 medal gazandylar.