Göreşiň grek-rim görnüşi boýunça erkekleriň arasynda 130 kg agramda çempion Pekin 2008-den bäri üýtgemän gelýär. Kubaly 38 ýaşyndaky Mihain Nunes Lopes bassyr 4-nji altyn medalyny boýnuna dakdy. 2008, 2012, 2016-njy ýyllaryň çempiony finalda gruziýaly Ýakob Kajaýadan 5:0 üstün çykdy.

Şunlukda, Mihain Lopes yzly-yzyna 4 Olimpiada altyn medal gazanan ilkinji göreşiji boldy. Ol bu ugurda russiýaly Aleksandr Karelin bilen paýlaşýan rekordyny öz adyna geçirdi. Mihain Nunes Lopes 2004-nji ýylda 120 kg agram derejesinde kümüş medal gazanypdy.

Tokio 2020-de 130 kg agram derejesinde bürünç medaly türkiýeli Ryza Kaýaalp hem-de russiýaly Sergeý Semýonow gazandylar.