Tokio 2020-de erkekleriň arasyndaky basketbol ýaryşynyň finalynda ABŞ bilen Fransiýanyň ýygyndylary duşuşdylar. Çekeleşikli geçen oýunda ABŞ-ly basketbolçylar 87:82 hasabynda ýeňip, bassyr 4-nji, umumylykda-da 16-njy Olimpiýa çempionlygyny gazandylar. Duşuşykda Kewin Durant 29 utuk geçirip, çempionlyga ynamly goşant goşdy. Amerikaly basketbolçylar soňky gezek 1956-1968-nji ýyllar aralygynda 4 gezek çempion bolupdylar. Olar 1936-njy ýyldan 1968-nji ýyla çenli aralykda geçirilen 7 Olimpiadada çempionlyk gazanyp, taryhy başarnyk görkezipdiler. Tomusky Olimpiýa oýunlarynda basketbol ýaryşlary 20-nji gezek geçirilip, ABŞ-nyň ýygyndysy 16-njy gezek altyn medala mynasyp boldy. Amerikanlar altyn medaly diňe 4 gezek – 1972-nji we 1988-nji ýylda SSSR-e, 1980-nji ýylda Ýugoslawiýa, 2004-nji ýylda-da Argentina aldyrypdylar.

ABŞ bilen Fransiýa toparçada-da duşuşyp, şonda fransuzlar 83:76 ýeňiş gazanypdy, ABŞ-ny Olimpiýa oýunlarynda 33 oýundan soň ýeneň ilkinji topar bolupdy. Fransiýa 2000-nji ýyldan soň 2-nji gezek kümüş medal gazandy.