Meşhur “Louis Vuitton” brendiniň eýesi Bernard Arnault bahasy 196 milliard dollar baýlygy bilen Dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda ilkinjiligi eýeleýän Jeff Bezosyň ornuna geçmegi başardy.
Pandemiýa sebäpli 2020-nji ýylda gazanjynyň ep-esli azalmagyny başdan geçiren “Luis Vuitton” 2021-nji ýylyň ilkinji 2 çärýeginde dünýäde sanjym başlamagy bilen satuwlarynyň artyşy ilerläp başlady. Beýleki tarapdan, “Amazon” geçen hepde girdejisiniň 7% azalyp, bu bir günde 14 million dollar ýitgini aňladýar. Söwda kosmos ýaryşlarynda “Virgin” toparynyň eýesi Riçard Bransondan utulan Bezos dürli ugurlarda yzygiderli ýeňlişe sezewar bolýar.
Bezos hakykatdanam 2017-nji ýylda ilkinji gezek “Microsoft”-yň esaslandyryjysy Bill Geýtsden öňe geçip, dünýäniň iň baý adamy boldy. Şol döwürde onuň baýlygy 90 milliard dollardan gowrakdy. 2017-nji ýyldan bäri Bezosyň baýlygy takmynan 100 milliard dollar artdy. “Bloomberg” -iň häzirki emläkleri 193 milliard dollar bolup, ony “Tesla” we “SpaceX”-iň baş direktory Elon Muskdan soň dünýäde ikinji baý adam etdi. 57 milliard dollar bilen 57 ýaşynda “Amazon”-dan pensiýa çykan Bezos pensiýa çykandan soň 2000-nji ýyldan bäri esaslandyrylýan “Blue Origin” söwda kosmos uçuş kompaniýasynyň işine ünsi jemlemegini dowam etdirýär.