Germaniýanyň Kubogy ýaryşynyň birinji tapgyrynda “Bawariýa” myhmançylykda 5-nji liganyň wekili “Bremer” bilen duşuşdy. Myhmanlaryň hökmürowanlygynda geçen oýunda münhenliler 12-0 hasabynda ýeňiş gazandy. “Bawariýa” taryhy hasap bilen ýeňiş getiren gollary Çupo-Moting (8, 28, 35, 82), Musiala (16, 48), Warm (27, ö.d.), Tillmann (47), Sane (65), Kuisanse (80), Sarr (86) hem-de Tolisso (88) geçirdi. Ýer eýelerinden Nobile 77-nji minutda gyzyl kart aldy. Bu ýeňiş “Bawariýanyň” 1997-nji ýyldan bäri gazanan iň uly hasaply ýeňşidir.

“Bawariýanyň” ikinji tapgyrdaky garşydaşy 29-njy awgustda belli bolar.