Şu gün Russiýanyň Astrahan şäherinde hazarýaka döwletleriniň gatnaşmagynda 6-njy Hazar metbugat forumy geçirilýär. Bu barada IRNA habarlar gullugy mälim etdi. Maslahata Eýran Yslam Respublikasy, Gazagystan, Russiýa, Türkmenistan, Özbegistan we Azerbaýjan Respublikasynyň bilermenleri, habar beriş serişdeleriniň wekilleri, syýasatçylary gatnaşýar. Maslahatyň guramaçylary 6-njy Hazar metbugat forumynyň Hazar deňzi ýurtlary üçin ýeke-täk maglumat meýdançasyny döretmek ugrunda tejribe we pikir alyşmak üçin özboluşly platforma bolup hyzmat edýändigini yglan etdiler.

Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Mariýa Zaharowanyň, “Rossotrudniçestwo” guramasynyň başlygy Ýewgeniý Primakowyň, Astrahan sebitiniň häkimi Igor Babuşkiniň, Hazarýaka döwletleriniň konsullyk wekilleriniň gatnaşjakdygy habar berilýär. Mundan başga-da, VI Hazar metbugat forumynyň çäginde “Serhetsiz Hazar” atly iň gowy žurnalistik eser ugrundaky bäsleşigiň netijeleri yglan ediler.