UEFA Çempionlar ligasynda “A” toparçada Mançester Siti 6 golly ýeňiş gazandy. Öz meýdançasynda Leipsigi kabul eden Guardiolanyň şägirtler geçiren gollarynyň ýarysyny-de öz derwezelerinden geçirtdi. Çekeleşikli geçen oýunda Mançester Siti 28 minutda 2-0 öňe saýlandy. 42-nji minutda Nkunku toparynyň hem-de özüniň ilkinji goluny geçirdi. Birinji ýarym tamamlanmanka Siti Mahreziň penalti goly bilen aratapawudy ýene-de 2-ä ýetirdi. 51-nji minutda Nkunku ýene tapawutlandy. 4 minutdan soň Griliş iňlis klubunyň 4-nji goluny öz adyna ýazdyrdy. 73-nji minutda Nkunku het-trigi tamamlap, aratapawudy 1 gola düşürdi. Ýöne bu goldan 2 minut soň Kanselo owadan urgy bilen hasaby 5-3-e çykardy. Duşuşygyň 85-nji minutynda-da Gabriel Žesus oýna soňky nokady goýdy. 6-3 hasabynda ýeňiş gazanan iňlis topary Çempionlar ligasyndaky 50-nji ýeňşini gazandy. Siti bu ýeňşe 91 oýunda ýetip, 88 oýunda muny başaran Realdan soň ikinji ýerde barýar.

Fransiýaly hüjümçi Kristian Nkunku ýeňiş gazanyp bilmedik toparyň düzüminde het-trik eden 4-nji futbolçy hökmünde hasaba alyndy.

Toparçadaky beýleki duşuşykda-da PSŽ düzümindäki ýyldyzlara garamazdan, myhmançylykda Klub Brýugge bilen 1-1 deňme-deň oýnady (Wanaken 27 – Herrera 15).