Mek­si­ka­ly 10 ýaş­ly Ad­ha­ra Pe­res San­çes eý­ýäm üç ýa­şyn­da­ka okap, al­geb­ra­ny öz­leş­dir­ýär. Üýt­ge­şik ze­hin­li bu ça­ga so­ňa­ba­ka ýö­ri­te prog­ram­ma ar­ka­ly öý­de sa­pak ge­çip ug­ra­ýar. Bar­lag­lar­da ça­ga­nyň IQ-si­niň 162 bir­li­ge deň bo­lup, Al­bert Eýnş­teýn we Sti­wen Ho­kin­giň­ki­den has ýo­ka­ry­dy­gy ýü­ze çy­ka­ryl­dy. Mek­de­biň okuw me­ýil­na­ma­sy­ny tiz öz­leş­di­ren 10 ýaş­ly ça­ga in­že­ner­çi­lik ug­run­dan yl­my de­re­jä eýe bol­dy. In­di ol Ari­zo­na uni­wer­si­te­ti­ne gi­rip, NA­SA-nyň kos­mos bar­lag­la­ry mak­sat­na­ma­la­ry­na gat­naş­mak­çy.