Geçen möwsümde 41 gol geçirip, Ýewropanyň iň netijeli futbolçysy bolan Bawariýanyň polşaly hüjümçisi Robert Lewandowski baýragyny aldy. Oňa däp bolup gelýän “Altyn butsy” baýragy gowşuryldy. Lewandowski bu baýragy alan ilkinji polşaly oýunçy bolup, ol 82 utuk toplapdy. Lewandowski bu baýragy alan 2-nji bawariýaly futbolçydyr. Ondan öň hem Bundesligadan hem-de Bawariýadan diňe Gerd Müller 2 gezek “Altyn butsy” sylagyna mynasyp bolupdy.

1968-nji ýyldan bäri gowşurylyp gelinýän bu baýrak UEFA-nyň çägindäki milli çempionatlarda iň köp gol geçiren, has takygy, iň köp utuk toplan futbolçylara berilýär. Iň köp utuk diýilmeginiň sebäbi, Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlarynda geçirilen her gola 2 utuk, ortatap çempionatlarda geçirilen gollara 1,5 utuk, aşaky orunlarda görülýän çempionatlarda geçirilen gollar 1 utukdan hasaba alynýar.

Şu wagta çenli iň köp utugy Lionel Messi alyp, ol 2011/12 möwsüminde 50 gol geçirip, 100 utuk toplapdy. Messi bu arzyly baýragy iň köp gazanan futbolçy bolup, argentinaly super ýyldyz jemi 6 gezek eýelemegi başardy. Kristiano Ronaldodo bu görkeziji 4-e deňdir. Eusebio, Gerd Müller, Dudu Georgesku, Fernando Gomeş, Alli MakKoist, Mario Žardel, Tierri Anri, Diego Forlan, Luis Suares ýaly futbolçylar 2 gezek gazandylar. Iň köp “Barselonanyň” futbolçylary gazanyp, katalonlar jemi 8 gezek “Altyn butsyny” eýelediler. Çempionatlara seredeniňde-de La Liganyň 7 futbolçysy jemi 15 gezek bu baýragy gazandy. Portugaliýanyň çempionatynyň 4 futbolçysy-da 7 gezek eýeläp, Premeira Liga bu ugurda 2-nji orunda barýar. Angliýanyň Premier Ligasynyň 5 futbolçysy-de jemi 6 gezek Altyn butsyny gazanmaga hukuk gazandy.

Baýragy 2004/05 möwsüminde 25 gol geçiren Tierri Anri (Arsenal) bilen Diego Forlan (Wilýarreal), 2013/14 möwsüminde-de Luis Suares (Liwerpul) bilen Kristiano Ronaldo (Real Madrid) paýlaşdylar.