Germaniýanyň Bundesligasynda 6-njy tapgyryň açylyş duşuşygynda çempion Bawariýa myhmançylykda Groýter Furt bilen duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda myhmanlar 3-1 hasabynda ýeňiş gazandy. Duşuşykda münhenlilere ýeňiş getiren gollary Tomas Müller (10), Ýozua Kimmih (31) hem-de Sebastian Grisbek (68, öz derwezesi) geçirdi. Groýter Furt toparynyň ýeke-täk goluny-da 88-nji minutda Sedrik Itten öz adyna ýazdyrdy. Oýnuň 48-nji minutynda Benžamin Pawar gyzyl kart aldy.

Duşuşykda gol geçirip bilmedik Robert Lewandowskä taryhy rekorda şärik bolmak başartmady. Bundesligada 15 oýundan bäri tapawutlanyp gelýän Lewandowski bu duşuşykda-da gol geçiren bolsa, onda ol Gerd Mülleriň Bundesligada yzly-yzyna 16 oýunda gol geçirmek rekordyna şärik bolardy.

Şeýle-de Bawariýada yzly-yzyna 19 duşuşykda gol geçiren Lewandowski fewral aýyndan bäri ilkinji gezek tapawutlanyp bilmedi.

Duşuşykda tapawutlanan Tomas Mülleriň Bawariýada gollarynyň sany 218-e ýetdi we ol bu ugurda Karl Haýns Rummeniggeden öňe saýlandy. Tomas Müller häzirki wagtda Gerd Müller we Robert Lewandowskiden soň 3-nji ýerde barýar. Bawariýanyň tälimçisi Ýulian Nagelsman topary ilkinji 6 tapgyrda 23 gol geçiren ilkinji tälimçi boldy. Ilkinji duşuşygynda deňme-deň oýnan Bawariýa 6 oýunda 16 utuk bilen birinji ýerde barýar.