UEFA Çempionlar ligasynda toparçadaky 2-nji duşuşyklar şu gün we ertir oýnalar. Şu gijäniň iň esasy duşuşygy gürrüňsiz geçen möwsümiň ýarym finalynda-da duşuşan PSŽ bilen Mançester Sitiniň arasyndaky oýun bolar. Duşuşykda çempionatda şikesi sebäpli 2 oýny goýberen Lionel Messiniň hem esasy düzümde çykyş etmegine garaşylýar. Iki topar şu wagta çenli 5 gezek duşuşyp, şolaryň hiç birinde PSŽ ýeňiş gazanmady. Ilkinji 2 oýun deňlikde tamamlanyp, soňky 3 duşuşykda Siti ýeňiş gazandy. Duşuşykda öň Sitiniň tälimçisi Pep Guardiola Messi, Neýmar hem-de Mbappe dagyny men nädip duruzjagymy bilemok diýip çykyş etdi. Duşuşyga ispaniýaly Karlos del Serro Grande eminlik eder.

Tapgyryň şu günki oýunlaryndan Milan–Atletiko, Porto–Liwerpul duşuşyklary-da bellenmäge mynasypdyr. Bu duşuşyklar 00:00-da başlar. Şeýle-de, Aşgabat wagty bilen 21:45-de başlanjak oýunlarda Aýaks öz meýdançasynda Beşiktaşy, Şahtýor Donesk bolsa Interi kabul eder.

Leipsig-Klub Brýugge, Borussiýa Dortmund – Sporting hem-de Real Madrid – Şerif duşuşyklary günüň beýleki oýunlary bolup, bu duşuşyklar 00:00-da bat alar.