UEFA Çempionlar ligasynda “E” toparçada Barselona 2-nji duşuşygynda 3-0 hasabynda utuldy. Myhmançylykda Benfika bilen duşuşan katalonlaryň derwezesinden gollary Nunýes (2) bilen Rafa da Silwa derwezä girizdi. Şeýlelikde, Benfika Barselonany 60 ýyldan soň ilkinji gezek ýeňmegi başardy. Benfika soňky gezek Barselonany şu duşuşyga çenli ýeke-täk bolan ýeňşini 1961-nji ýylyň 31-nji maýynda oýnalan finalda 3-1 ýeňipdi. Şeýle-de Barselona bolsa 50 ýyldan soň Ýewropa ýaryşlarynda ilkinji 2 duşuşygynda utuldy. Barselona 3-nji gezek Ýewrokuboklara yzly-yzyna 2 ýeňliş bilen başlady. Topar 1966/67 hem-de 1972/73 möwsümlerinde şol wagtky UEFA Kubogyna yzly-yzyna 2 ýeňliş bilen başlapdy. Galyberse-de Barselona 1997-nji ýyldan bäri ilkinji gezek UÇL-de yzly-yzyna 5 duşuşykda ýeňlişe sezewar boldy. Bu duşuşykda Barselonanyň edil Bawariýa bilen bolan oýundaky ýaly ýeke takyk urgusy hem hasaba alynmady.