Nebitiň halkara bazaryndaky bahasy 80 dollar töweregi boldy. Günbatar Tehas nebiti 2014-nji ýyldan bäri biržada iň ýokary görkezijä ýetip, 80,50 dollar boldy. “TotalEnergies” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Pätrik Puýanne tebigy gazyň bahasynyň artmagy bilen nebite islegiň ýokarlanandygyny belledi.

Halkara Energiýa Agentliginiň ýaýradan maglumatnamasynda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine ýeterlik derejede maýa goýum goýulmandygy bellenildi.