UEFA Çempionlar Ligasynda “C” toparçada Aýaks öz meýdançasynda Dortmundyň Borussiýasyny 4-0 hasabynda ýeňdi. Turuwbaşdan erjel oýun görkezen amsterdamlylaryň ýeňmegine garaşylýardy. Ýöne Borussiýanyň beýle uly hasap bilen utularyna garaşylanokdy. Her ýarymda 2 gol geçiren Aýaksyň gollaryny Roýs (11, ö.d.), Blind (25), Antoni (57) hem-de Haller (72) derwezä girizdi.

Toparçadaky beýleki duşuşykda Lissabonyň “Sporting” topary myhmançylykda Beşiktaşy 4-1 utdy. Portugal klubunyň gollaryny Koates (15, 27), Sarabiýa (44 p) hem-de Paulinio (89) geçirdi. Türk toparynyň ýeke-täk pökgüsini-de 24-nji minutda Larin öz adyna ýazdyrdy. Sporting topary Çempionlar Ligasynda myhmançylykdaky iň uly hasaply ýeňşini gazandy.