Dünýädäki iň uly “triceratops” atly dinozawryň galyndysy Parižde satyldy. Dünýädäki iň uly dinozawr hökmünde tanalýan dinozawryň fosili takmynan 66 million ýyl ozal ýaşapdyr. Hünärmenler dinozawryň galyndylarynyň 1,2 bilen 1,5 million ýewro aralygynda satylar diýip,  çak etseler-de, “Big John” lakamly bu dinozawr galyndysy rekord derejede “Drouot” auksion öýünde takmynan 6,6 million ýewro satyldy. Auksionda ýeňiji bolanlaryň jemi 6,65 million ýewro tölejekdigi mälim edildi.