Angliýanyň Premier Ligasynda 9-njy tapgyrda hasaply ýeňişler ýa-da ýeňlişler boldy. Tapgyryň merkezi oýnunda Mançester Ýunaýted öz meýdançasynda ýeňlişsiz Liwerpuly kabul etdi. Myhmanlaryň doly artykmaçlygynda geçen oýunda Liwerpul 5-0 hasabynda ýeňiş gazandy. Kloppuň şägirtlerine ýeňiş getiren gollary Nabi Keita (5), Diego Žota (13) hem-de Mohamed Salah (38, 45+5, 50) derwezä girizdi. 60-njy minutda oýna 2-nji ýarymda goşulan Pol Pogba gyzyl kart aldy.

Mançester Ýunaýted Premier Liganyň taryhynda ilkinji gezek 1-nji ýarymda 4 gol geçirtdi.

Mohamed Salah Premier Ligada Ýunaýtediň derwezesinden myhmançylykda 3 gol geçiren ilkinji futbolçy boldy.

Mançester Ýunaýted Liwerpuldan şeýle uly hasap bilen soňky gezek 1925-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda 5-0 utulupdy.

Mançester Ýunaýted 1955-nji ýyldan soň ilkinji sapar öz meýdançasynda gol geçirmezden 5 gol geçirtdi. Olar soňky gezek 1955-nji ýyldan Mançester Sitiden 5-0 asgyn gelipdiler.

Bu ýeňliş Mançester Ýunaýtediň öz meýdançasynda iň uly hasaply ýeňlişleriniň biri boldy (2011-nji ýylyň oktýabry Man. Siti 1-6, 2020-nji ýylda oktýabry Tottenham 1-6).

Yzly-yzyna Liwerpulyň düzüminde 10 oýundan bäri tapawutlanyp gelýän Mohamed Salahyň Premier Ligadaky gollarynyň sany 107-ä ýetdi we ol çempionatyň iň köp gol geçiren afrikaly futbolçysy diýen ady Didie Drogbadan (104) aldy.

Salah Old Traffordda 2003-nji ýylda braziliýaly Ronaldodan (“Real Madrid”) soň het-trik eden ilkinji futbolçy boldy.

Tälimçi Ýurgen Klopp Liwerpuldaky 220-nji ýeňşini gazandy. Ol 330-njy duşuşygynda bu görkezijä ýetip, klubuň muny iň çalt başaran tälimçisi boldy.

Duşuşykdan soň ötünç soran we 45-nji minutda oýnuň düzgünini gödek ýagdaýda bozandygyna garamazdan diňe sary kart alan Kristiano Ronaldo karýerasynda 2-nji gezek 5-0 hasaby bilen utuldy. Ol 2010-njy ýylda Realdaka Barselonadan hem 5-0 utulypdy.