Dünýä belli zenan fotosuratçy, fotožurnalist Elizabet Li Miller barada film surata düşüriler. Ikinji jahan urşy ýyllarynda düşüren suratlary bilen ençeme baýrak gazanan fotožurnalist Li Milleriň keşbini oskarly tanymal aktrisa Keýt Winslet janlandyrar. Filmde surata düşjek beýleki artistler hem belli bolup başlady. Golaýda filmiň kastingine oskarly aktrisa Marion Kotiýýar, Jud Law, Andrea Raýzboro, Joş O’Konnor dagy goşuldy. Filme Ellen Kuras režissýorlyk edip, ssenarisini Liz Hanna ýazar. Ady entek mälim edilmedik kinonyň ekranlarda görkeziljek wagty häzirlikçe anyk däl.