13-nji no­ýabr­da baş Rož­dest­wo ar­ça­sy Nýu-Ýor­ka ge­ti­ril­di. 85 ýa­şly ar­ça­nyň ag­ra­my 12 ton­na, be­ýik­li­gi 24 met­re ýer­ýär. Agaç 11-nji no­ýabr­da Elk­ton şä­he­ri­niň go­la­ýyn­da ke­sil­di. Ar­ça Man­het­te­niň mer­ke­zin­dä­ki Rok­fel­ler mer­ke­zi­ne 35 metr­lik tir­keg­de ge­ti­ril­di. Ar­ça elekt­rik be­zeg­le­ri bi­len be­ze­ler, oňa 50 müň­den gow­rak çy­ra dakylar we ýo­kar­syn­da 400 ki­log­ra­ma ba­ra­bar kris­tal ýyl­dyz oturdylar. Yşyk­lan­dy­ryş da­ba­ra­sy 1-nji de­kabr­da bo­lar. Ar­ça 16-njy ýan­wa­ra çen­li şä­here zynat berer.