Ýewropanyň öňdebaryjy 5 çempionatynyň 5-njisi hasaplanýan Fransiýanyň çempionaty wakaly duşuşyklarda 1-nji orunda barýar. Çempionatyň 14-nji tapgyrynyň jemleýji oýny Lion – Marsel duşuşygy howpsuzlyk ýagdaý sebäpli ýatyryldy. Duşuşygyň 5-nji minutynda Marseliň futbolçysy Dmitri Paýet burçdan topy oýna girizjek bolup duran mahaly janköýerleriň biri oýunçynyň kelleseine suwly ýelim çüýşe zyňdy. Paýet birnäçe minutdan soň ýerinden turdy. Emin oýny dessine ýatyrdy. Şol janköýeriň dessine tapylyp, stadionyndan çykarylandygy habar berildi. Oýnuň ykbalyny federasiýanyň degişli wekilleri soň kesgitlärler.

Şeýle wakalar Fransiýanyň çempionatynda şu möwsümde eýýäm telim gezek bolýar. Iň esasylarynyň biri-de Nissa – Marsel duşuşygy bolupdy. Şeýle-de şu möwsümde Monpelie – Marsel, Anže – Marsel, Lans – Lill, Sent-Etien – Lion duşuşyklarynda ululy-kiçili şuňa meňzeş wakalar bolupdy.