UEFA Çempionlar Ligasynda “B” toparçada Liwerpul myhmançylykda Milandan 2-1 üstün çykyp, 6 duşuşykda ýeňiş gazanan 7-nji topar boldy. 28-nji minutda Tomori bilen öňe saýlanan Milana 36-njy minutda Salah hem-de 55-nji minutda Origi jogap berdi. Şeýlelikde, Liwerpul Çempionlar Ligasynda 6 duşuşykda-da ýeňiş gazanan ilkinji iňlisş, umumylykda 7 klub boldy. Şeýle waka Çempionlar Ligasynyň taryhynda 9-njy gezek bolýar. Toparçada 4-nji ýeri eýelän Milan üçin şu möwsümlik Ýewrokuboklar tamamlandy.