UEFA Çempionlar Ligasynda “E” toparçada Bawariýa öz meýdançasynda hem Barselonany 3-0 hasabynda ýeňdi. Münhenlilere ýeňiş getiren gollary 34-nji minutda Tomas Müller, 43-nji minutda Leroý Sane hem-de 62-nji minutda Jamal Musiala geçirdi. Bu ýeňişden soň utugyny 18-e çykaran Bawariýa 2-nji gezek toparçadaky ähli duşuşygynda ýeňiş gazandy. Olar 2019/20 möwsüminde-de 6 oýnuny-da ýeňiş bilen tamamlapdylar. Barselona bolsa 20 ýyldan soň ilkinji gezek toparçadan çykyp bilmedi. Katalonlar soňky sapar 2000/01 möwsüminde toparçada Milan we Lidsden yza galyp, 3-nji ýeri eýeläpdi. Hawiniň tälimçiligindäki Barselona ýoluny Ýewropa Ligasynda dowam eder. Duşuşykda Barselonanyň derwezesinden 8-nji goluny geçiren Tomas Mülleriň UÇL-däki gollarynyň sany 50-ä ýetdi. Ol bu ýaryşda 50 gol geçiren ilkinji nemes futbolçysy boldy.

Barselonanyň ornuna toparçada 2-nji ýeri Benfika eýeledi. Öz meýdançasynda Kiýewiň Dinamosyny Ýaremçuk we Jilbertonyň gollary bilen 2-0 ýeňen Benfika 5 ýyldan soň 6-njy gezek 1/8 finalda oýnamaga hukuk gazandy.