NBA-da “Golden Steýt Warriors” topary “Nýu Ýork Niks” toparyny 105:96 hasap bilen ýeňlişe sezewar etdi. Duşuşykda 22 utuk geçiren “Golden Steýt Warriorsyň” super ýyldyzy Stefen Körri taryhy rekordy täzeledi. Ol eýýäm duşuşygyň 4-nji minuty tamamlanmanka topy 2 gezek 3 utuk gazandyrýan ýerden halka dürs oklamagy başardy. Şeýlelikde, ol NBA-da 2974-nji gezek 3 utuklyk netije görkezip, bu ugurda rekordyň täze eýesi boldy. Ozalky rekord 1300 duşuşykda 2973 gezek 3 utuklyk netije görkezen Reý Allene degişlidi. Körri rekordy adaty möwsümlerdäki 789 duşuşykda täzelemegi başardy. Oýunda umumylykda 15 gezek 3 utuklyk synanyşyk geçiren Stefen Körri şolaryň 5-sinde takyk netije görkezdi.