Şu ýyl Ýew­ro­pa­nyň 3 şä­he­ri bir­ba­da Ýew­ro­pa­nyň me­de­ni paý­tag­ty de­re­je­si­ne eýe bo­lup, öz we­zi­pe­le­ri­ni ýe­ri­ne ýe­tir­mä­ge gi­riş­ýär. Üs­tü­miz­dä­ki ýyl­da Lýuk­sem­bur­gyň Eş-sýur-Al­zett, Lit­wa­nyň Kau­nas we Ser­bi­ýa­nyň No­wi-Sad şä­her­le­ri me­de­ni paý­tagt de­re­je­si­ne eýe bol­dy. Şu ýy­lyň ahy­ry­na çen­li bu şä­her­ler­de köp­çü­lik­le­ýin me­de­ni çä­re­le­ri gu­ra­mak me­ýil­leş­di­ril­ýär. Lýuk­sem­bur­gyň 35 müň ilatly Eş-sýur-Al­zett şä­herinde me­de­ni­ýet, sun­gat, ýew­ro­pa­ly ýurt­la­ryň me­de­ni gat­na­şyk­la­ry […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş