Uly hasaply ýeňişleri bilen meşhurlyk gazanan Aýaks bu statistikasynyň hataryna ýene birini goşmagy başardy. Niderlandlaryň Kubogy ýaryşynyň çärýek finalynda Aýaks topary öz meýdançasynda 3-nji liganyň wekili Ekselsior Maassluis toparynyň derwezesinden jogapsyz 9 gol geçirdi. Olaryň 4-sini Danilo (21, 26, 37, 54), 2-sini Darami (66, 83), beýlekileri-de Tagliafiko (9), Regeer (41) hem-de Hlynsson (64) öz atlaryna ýazdyrdylar. Aýaks mundan öňki tapgyrda-da 4-nji liganyň wekili Barendrekt toparyny 4-0 utupdy.