2021-nji ýyl­da dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy gaz­na­la­ry­nyň bi­ri bo­lan Nor­we­gi­ýa­nyň Mil­li Gaz­na­sy­nyň (Nor­ges Bank Invest­ment Ma­na­ge­ment, NBIM) gir­de­ji­si 1,580 tril­li­on nor­weg kro­ny ýa-da 176,8 mil­liard dol­la­ra deň bol­dy. NBIM-iň ha­ba­ry­na gö­rä, pan­de­mi­ýa döw­rün­de teh­no­lo­gi­ýa paý­na­ma­la­ry­na go­ýul­ýan ma­ýa go­ýum­la­ry­nyň ba­ha­sy­nyň ýo­kar­lan­ma­gy se­bäp­li gaz­na­nyň gir­de­ji­si art­dy.