Bir döwürler Bawariýada çykyş eden iki futbolçy – braziliýaly Duglas Kosta bilen şweýsariýaly Herdan Şakiri Amerikanyň futbol çempionaty MLS-e transfer boldy

Ýuwentusyň braziliýaly futbolçysy Duglas Kosta “Los Anjeles Galaksi” bilen bir ýyllyk kärendesine şertnama baglaşdy. 31 ýaşyndaky futbolçy geçen möwsümi futbola başlan kluby Gremioda kärendesine geçiripdi. Şahtýor Donesk, Bawariýa, Ýuwentus ýaly klublarda jemi 463 duşuşyk geçiren Kosta 67 gezek tapawutlandy. Ol çykyş eden toparlarynda 21 kubok gazandy.

Möwsümiň birinji ýarymyny Fransiýanyň Lion toparynda oýnan 30 ýaşyndaky Herdan Şakiri MLS-iň başga bir topary Çikago Faýr bilen 2024-nji ýyla çenli ylalaşyk gazandy. Amerikan kluby Şakiriniň transfer üçin fransuz toparyna 7,5 million ýewro berer. Çikago Faýryň iň gymmat transferi bolan Şakiri Bazelde başlan futbol ýoluny Bawariýa, Inter, Stok Siti, Liwerpul ýaly yklymyň öňdebaryjy klublarynda dowam etdirdi. Şweýsariýanyň ýygyndysynda 100 duşuşyk geçiren Şakiri klublarda 421 oýunda meýdança çykdy (76 gol).