UEFA Çempionlar Ligasynda Italiýanyň çempiony Inter öz meýdançasynda Liwerpuly kabul etdi. Çekeleşikli geçen oýunda myhmanlar 2-0 hasabynda ýeňiş gazandy. Iňlis klubuna ýeňiş getiren gollary Roberto Firmino (75) bilen Mohamed Salah (83) derwezä girizdi. Şeýlelikde, Liwerpul güýçli garşydaşyny 2-0 hasabynda ýeňip, 8-nji martda oýnaljak jogap duşuşygy üçin Angliýa ýeňiş bilen dolandy.

RB Salburg bilen Bawariýanyň arasynda oýunda ýer eýeleri öňe saýlansa-da olara üstünligini soňuna çenli saklamak başartmady. 21-nji minutda Çukwubuike Adamunyň goluna 90-njy minutda Kingsli Koman jogap berdi. Adamu 12-nji minutda şikes alan Okaforyň ornuna girdi. Adamu oýna gireninden 9 minut soň gol geçirip, Tierri Anriden soň (2005-nji ýylda) şeýle hasabaty gaýtalan ilkinji futbolçy boldy. Jogap duşuşygy 8-nji martda Allianz Arenada oýnalar.