Angliýanyň çempionatynda tapgyryň iň soňky oýnunda birinji orunda barýan “Mançester Siti” myhmançylykda “Kristal Palas” bilen duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda hasap açylmady. Şeýlelikde, “Mançester Siti” çempionlyk ugrunda zerur bolan 2 utugy ýitirdi. Ýeri gelende aýtsak, “Kristal Palas” birinji aýlawdaky oýunda “Mançester Sitini” 2-0 ýeňipdi.

Bu deňlik bir oýny kem “Liwerpulyň” çempionlyk ugrunda has-da umytlanmagyna sebäp boldy. “Liwerpul” çarşenbe güni myhmançylykda öňdäki dörtlüge düşmek isleýän “Arsenal” bilen Londonda duşuşar. “Liwerpul” duşuşykda ýeňiş gazansa, aratapawut bir utuga düşer. Bu ýagdaýam bolsa ikisiniň arasynda aprelde geçiriljek duşuşygyň ähmiýetini has-da artdyrýar.