UEFA Çempionlar Ligasynda 1/8 finalyň jogap duşuşyklarynyň ikisi birmeňzeş netije bilen tamamlandy. Ýagny myhmançylykdaky 2 topar hem 1-0 hasabynda ýeňip, çärýek finala atlaryny ýazdyrdylar.

Old Trafford stadionynda Mançester Ýunaýted topary Atletiko Madridden 1-0 asgyn geldi. Birinji duşuşygy 1-1 deňlikde tamamlanan jogap oýnunda ispan toparyna ýeňiş getiren ýeke-täk goly 41-nji minutda Antuan Grizmannyň pasyndan soň Renan Lodi geçirdi. Galan minutlarda Mançester Ýunaýtede hasaby deňlemek ýa-da öňe saýlanmak başartmady. Şeýlelikde, Atletiko Madrid 7-nji gezek çärýek finala çykmagy başardy.

Amsterdamdaky beýleki duşuşyk hem şol hasap bilen tamamlanyp, Aýaks öz meýdançasynda Benfikadan 1-0 utuldy. Portugal toparyny çärýek finala çykaran goly 77-nji minutda Darwin Nunýes derwezä girizdi. Benfika topary soňky 10 ýylda 3-nji, umumylykda-da 5-nji gezek çärýek final çykdy.