Katar 2022 Dünýä Kubogyna gatnaşmak ugrunda geçirilen pleý-off tapgyrynyň ýarym finalynda Italiýanyň ýygyndysy öz meýdançasynda Demirgazyk Makedoniýanyň ýygyndysyndan 1-0 asgyn geldi. Makedonlara ýeňiş getiren ýeke-täk goly 90+2-nji minutda Aleksandar Traýkowski geçirdi. Palermo şäherindäki Renzo Barbera stadionynda oýnalan bu duşuşykdaky ýeke-täk goly geçiren Traýkowski bu stadionda 5 ýyl çykyş etdi. Şeýlelikde, Dünýäniň 4 gezek çempiony Italiýanyň ýygyndysy bassyr 2-nji, umumylykda-da 4-nji gezek Dünýä Kubogyna gatnaşmaz. Başgaça aýdylanda, entek Ýewropanyň çempiony bolanyna 1 ýyl hem dolmadyk italýanlar ýene bir ýola, taryhynda ilkinji gezek yzly-yzyna Dünýä Kubogyna öýlerinde tomaşa ederler.