Ýer to­ga­la­gyn­da şä­her ýer­le­ri­niň çäk­le­ri­niň bar­ha gi­ňe­me­gi Ýe­riň bio­dür­lü­li­gi­ne bel­li bir de­re­je­de tä­si­ri­ni ýe­ti­rip bi­ler. Bu ba­ra­da ABŞ-nyň Ýel uni­wer­si­te­ti­niň alym­la­ry mä­lim et­di­ler. Alym­la­ryň çak­la­ma­la­ry­na gö­rä, 2050-nji ýy­la çen­li dün­ýä­de şä­her çäk­le­ri­niň umu­my meý­da­ny­nyň 1,53 mil­li­on ine­dör­dül ki­lo­met­re çen­li gi­ňe­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýar.
Dün­ýä­de şä­her­le­riň has-da ösüp-ör­ňe­me­gi, şek­siz, te­bi­gy ýer­le­re tä­si­ri­ni ýe­tir­ýär. Ge­çi­ri­len bar­lag­lar­da haý­wan­la­ryň 855 tö­we­re­gi gör­nü­şi­ne howp aban­ýan­dy­gy bel­li bol­dy. Has uly howp Mer­ke­zi Ame­ri­ka­da, Mek­si­ka­da, Ka­rib bas­seý­nin­de, Gai­ti­de, Ni­ge­ri­ýa­da, Ka­me­run­da, Şri-Lan­ka­da, In­do­ne­zi­ýa­da, Malaý­zi­ýa­da, Tai­land­da, Bra­zi­li­ýa­da we Ek­wa­dor­da ýa­şa­ýan jan­dar­la­ra aban­ýar. Ol ýer­ler­de haý­wan­la­ryň­dyr guş­la­ryň has köp gör­nüş­le­ri duş gel­ýär. Em­ma bu zo­lak­lar hem go­ral­ma­ga mä­täç­lik çek­ýär.
Çak­la­ma­la­ra gö­rä, öň­dä­ki 30 ýyl­da şä­her ila­ty 2,5 mil­liard adam ar­tar. Iň ýo­ka­ry ösüş baý bio­dür­lü­lik bo­lan se­bit­ler­de bo­lup ge­çer. Alym­lar bu me­se­lä­niň çöz­gü­di hök­mün­de şä­her­gur­lu­şyk çe­me­leş­me­le­ri­ni üýt­ge­dip gur­ma­gy mas­la­hat ber­ýär­ler. Bi­ler­men­ler «şä­her ýer­le­rin­de bio gör­nüş­le­ri go­rap sak­la­mak sy­ýa­sa­ty­ny» iş­läp düz­mä­ge ça­gyr­ýar­lar. Te­bi­ga­ty go­ra­ma­gyň esa­sy usul­la­ryn­dan bi­ri, şä­her ýer­le­rin­de köp san­ly «ýa­şyl» ýer­le­ri dö­ret­mek­dir.