UEFA Çempionlar Ligasynda ilkinji ýarym finalçy Wilýarreal bolup, Unaý Emeriniň şägirtleri Ýuwentusdan soň Bawariýany hem ýaryşdan çykarmagy başardy. Ispaniýadaky oýunda 1-0 ýeňiş gazanan Wilýarreal myhmançylykda gorag futbolynyň nusgasyny görkezdi. Bawariýa bolsa 24 urgy geçirip hem diňe şolaryň birinden takyk netije aldy. Oýnuň 52-nji minutynda Robert Lewandowki UÇL-de şu möwsümdäki 12-nji goluny geçirip, iki oýnuň netijesi boýunça hasaby deňledi. Bu goldan soňam hüjümlerini ýygjamlaşdyran nemes kluby 88-nji minutda garşylyklaýyn hüjümde ispan toparynyň goluna çäre tapyp bilmedi. 3-4 pasda Bawariýanyň jerime meýdançasyna gelen Wilýarreal topary hasaby deňlemegi başardy. Goly 84-nji minutda meýdança giren Samule Çukwueze geçirdi. Şeýlelikde, iki oýnuň netijesi boýunça 2-1 öňe saýlanan Wilýarreal 2006-njy ýyldan soň 2-nji gezek ýarym finala adyny ýazdyrdy. 10 ýyldan soň 4-nji gezek gatnaşan ýaryşynda iň gowy 4 klubuň hataryna goşulan Wilýarreal topary garaşylmadyk ýarym finalçy boldy. Wilýarreal ýarym finalda Liwerpul ýa-da Benfika bilen duşuşar.