1770-nji ýy­lyň 29-njy ap­re­lin­de ka­pi­tan Jeýms Kuk «En­deavor» gä­mi­si bilen ikinji ekspedisiýasynda Awst­ra­li­ýa­nyň gün­do­gar ke­na­rlaryn­da­ky amat­ly we howp­suz aý­la­ga ge­lip düş­di. Aý­lag «Bo­ta­ni­ka aý­la­gy» diý­lip at­lan­dy­ryl­dy. 1788-nji ýyl­da bu ýer­den 8 ki­lo­metr de­mir­ga­zyk­da Sid­neý şä­he­ri esas­lan­dy­ryl­ýar.