Bir ýyldan soň “La Liga” dolanan “Real Walýadolid” topary braziliýaly iki weteran futbolçyny düzümine goşmakçy bolýar. Bu barada “UOL Esporte” habar berýär. Habarda braziliýaly Luiz Nazario Ronaldonyň eýeçiligindäki klub “Walýadolid” iki gyraky oýunçy – Dani Alwes hem-de Marselo bilen içgin gyzyklanýar. Braziliýaly Ronaldo iki watandaşyny düzüme goşmak üçin ýeterlik býujetleriniň bardygyny belläp geçdi.

Marselonyň öz ýurdundan hem birnäçe teklipleriň bardygyna garamazdan, ol karýerasy Ýewropada dowam etdirmekçi bolýar. Dani Alwes bolsa Katar 2022 Dünýä Kubogynda milli ýygyndynyň düzüminde çykyş etmek isleýär we şol nukdaýnazardan Ýewropada çykyş edenini kem görenok.

34 ýaşyndaky Marselo geçen möwsümde “Real Madridiň” düzüminde 17 oýunda çykyş edip, 2 goluň pasyny berdi. 39 ýaşyndaky Dani Alwes bolsa “Barselonada” 16 oýunda 1 gol geçirip, 3 asist etdi. Iki futbolçynyň hem klublary bilen şertnamasy tamamlanypdy.