“Barselona” toparynyň ozalky tälimçisi Erneste Walwerde “Atletik Bilbao” toparynyň tälimçiligine bellendi. 58 ýaşyndaky tälimçi basklylar bilen 3-nji gezek şertnama baglaşdy. Meşhur tälimçi mundan ozal 2003-2005-nji, 2014-2017-nji ýyllarda 2 döwür bu topara tälim beripdi. Walwerde şol 6 möwsümde 5 gezek Ýewrokuboklara gatnaşypdy. Klubda 306 duşuşyk geçiren Walwerde bilbaolylara 31 ýyldan soň ilkinji gezek Ispaniýanyň Super Kubogyny gazandyrypdy (2015). Soňky gezek “Barselona” tälim beren Walwerde (2017-2020) katalonlar bilen 4 kubok gazanypdy. “Barselonany” “La Ligada” 2 gezek çempion eden Walwerde katalonlar bilen Ispaniýanyň Şa Kubogyny hem-de Ispaniýanyň Super Kubogyny asmana göteripdir. “Atletik” möwsümi 8-nji orunda tamamlapdyr.